Jeszcze do niedawna Polacy wyruszali przede wszystkim na Zachód, nie jedynie do pracy, jednak również w celach turystycznych. Teraz coraz więcej osób obiera kierunek wschodni, bo Wschód wrócił