Każdy człowiek na Ziemi wytwarza dużo odpadów. Każdego dnia wyrzucamy do kosza różnorodne odpady, nieczystości, przedmioty, jakie nie nadają się do użytku. Musimy posiadać gdzie wyrzucać takie odpady.